Szolgáltatási feltételek

Jelen Szolgáltatási Feltételek (SZF) alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") feltételei képezik.

Jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A hellobusz.hu weboldal és/vagy az alkalmazás használatával Ön elfogadja a szolgáltatási feltételeket.

A hellobusz.hu weboldal, egy autóbusz bérleti szolgáltatásokat közvetítő internetes platform vállalkozás.

A hellobusz.hu weboldal Autóbusz-üzemeltetők és utaztató cégek együttműködő partnereként online platform felületén keresztül szabad autóbuszos kapacitások lefoglalására ad lehetőséget a potenciális Megbízók (autóbusz bérlők) számára, ezáltal egyfajta közvetítőként áll a Megbízók és az Autóbusz-üzemeltetők között.

A Megbízó által megadott paraméterek alapján a személyszállítási feladatot minden esetben az Autóbusz-üzemeltető végzi el saját szolgáltatási feltétele alapján.

A üzemeltető a platform használati jogot a Megbízó (utazó) részére díjmentesen biztosítja.

Alapfogalmak

1. Üzemeltető: A hellobusz.hu weboldal üzemeltetője - Airship Consulting Kft (továbbiakban: hellobusz.hu), 6000 Kecskemét, Körtefa u. 37/B e-mail: hellobusziroda@gmail.com , adószám: 27985065-2-03,  cgj.: 03-09-133866

2. Megbízó (utazó): az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely általános, vagy egyedi szerződéses feltételekkel igénybe veszi a hellobusz.hu weboldal szolgáltatásait.

3. Utaztató (Autóbusz-üzemeltető): az a  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely a hellobusz.hu weboldal szerződött partnere (Autóbusz-üzemeltető, utazás szervező), és aki a Megbízó részére a személyszállítási feladatot, vagy utaztatást ténylegesen elvégzi.

4. Szolgáltatás megrendelése, megbízási szerződés: a szolgáltatás megrendelése a hellobusz.hu weboldal által közvetített Autóbusz-üzemeltető(k) írásbeli árajánlatának elfogadása után válik megbízási szerződéssé.

5. Árajánlat: Az "Online Buszfoglalás" folyamán megadott releváns adatok és információk alapján az Autóbusz-üzemeltető által a Megbízó (utazó) számára megküldött információs csomag az utazás (buszkölcsönzés) részleteiről, mely tartalmazza az utazás/buszkölcsönzés árát.

6. Végleges foglalás: Az utazási díj 40%-os mértékű megfizetése esetén a foglalás véglegesnek minősül. Az Autóbusz-üzemeltető garanciát vállal arra, hogy a bérelt autóbusz az utazás időpontjában a Megbízó (utazó) rendelkezésére fog állni.

7. "Foglalj most, fizess később!" szolgáltatás: Az utazás díját/előlegét az utazó nem a foglaláskor, hanem egy későbbi időpontban kívánja rendezni. Ebben az esetben a foglalás csak előfoglalás, ami nem jelent végleges foglalást az autóbusz-üzemeltető számára. Amíg az utazó legalább az utazási előleget meg nem fizeti, úgy addig az Autóbusz-üzemeltető elállhat megrendelés elfogadásától. Az előleg, vagy a teljes díj megfizetésével válik a foglalás végleges foglalássá.

8. Előfoglalás: Az "Online Buszfoglalás" folyamán megadott releváns adatok és információk alapján a Megbízó(utazó) csak előfoglalja a buszt mindaddig, amíg a buszkölcsönzés számlája (vagy 40%-os előleg számla) kiállításra nem kerül. A foglalás mindaddig csak előfoglalás, amíg az utazó a számlát ki nem egyenlíti.


A SZOLGÁLTATÁS

"Online Buszfoglalás": Buszkölcsönzés szolgáltatás lehetővé teszi Autóbusz-üzemeltetők személyszállító járműveinek lefoglalását konkrét időpontra/időtartamra a "Buszkölcsönzés" adatlapon megadott releváns információs tartalommal (pl szervezett rendezvényekre, utazásokra, osztálykirándulásokra, zenei fesztiválokra, sportjátékokra, koncertekre, konferenciákra, vagy más hasonló eseményekre, illetve dolgozói személyszállításra).

A szolgáltatások leírása:

"Online Buszfoglalás"

Buszkölcsönzés szolgáltatást kínálunk egy vagy több autóbusz lefoglalására, amelyeket csak Ön és az Önök által meghívott emberek ("vendégek") számára teszünk elérhetővé.

A következő rendelkezések vonatkoznak a buszkölcsönző szolgáltatásra:

Buszbérlésre vonatkozó ajánlat kérésének folyamata:

 • Ön megadja nekünk az autóbusz bérlésre vonatkozó releváns információkat.
 • Autóbusz-üzemeltető partnereinktől érkezett ajánlatokat továbbítjuk Önnek (a hellobusz.hu nem vállal garanciát arra, hogy minden esetben érkezni fog árajánlat megbízására)
 • A megérkezett ajánlatok közül Ön kiválaszthatja a számára legkedvezőbbet, akivel felveszi a kapcsolatot
 • Legkésőbb az utazást megelőző 30. napon az Autóbusz üzemeltető kiállítja a busz bérleti díjának számláját
 • Utazás

Fizetés:

A fizetés módja három módon lehetséges.

 • Foglaláskor (az árajánlat elfogadásakor) az Autóbusz-üzemeltető 40%-os előlegszámlát küld Önnek, amit  az abban meghatározott fizetési feltételeknek megfelelően 8 napon belül kell átutalással kiegyenlíteni. Ha ez nem teljesül, akkor a buszkölcsönzés törlésre kerül anélkül, hogy a hellobusz.hu bármiféle további felelősséget vállalna. Az előleg megfizetésével, a foglalás véglegessé válik.
 • "Foglalj most, fizess később!" szolgáltatással előfoglalja az autóbuszt. Legkésőbb az utazást megelőző 30. napon véglegesítődik foglalása, amiről az Autóbusz-üzemeltető 40%-os előlegszámlát küld Önnek az árajánlatban meghatározott feltételekkel. A számlát az abban meghatározott fizetési feltételeknek megfelelően 8 napon belül kell átutalással kiegyenlíteni. Ha ez nem teljesül, akkor a buszkölcsönzés törlésre kerül anélkül, hogy a hellobusz.hu bármiféle további felelősséget vállalna.
 • Foglaláskor (az árajánlat elfogadásakor) kifizeti az autóbuszbérlés teljes díját.

Az utazást követően az Autóbusz-üzemeltető a fennmaradt összegről és az utazás során esetlegesen felmerült extra (előre nem kalkulált, de nyugtával igazolt) költségekről egy végszámlát küld, melyet 8 napon belül kell kiegyenlíteni.

Ha a buszfoglalás és az utazás napja között kevesebb, mint 30 nap van hátra, akkor az Autóbusz-üzemeltető az árajánlat elfogadásakor küldi meg a 40%-os előlegszámlát Önnek.

Az Árajánlatban szereplő fix összegű ajánlat tartalmazza:

- Busz használati díját az ajánlatban feltüntetett kilométer igénybevételre a napi minimumok figyelembevételével

- Üzemanyag költségét

- A Sofőr(ök) napi díját 

- Autópálya és útdíjakat

- Az autóbusz kiállását a telephelyről és az oda való visszaérkezését

A végszámlában elszámolandó extra költségek:

Pluszban, utólag fizetendő: a parkolási díj, városbelépők díja, komp és alagút díjak (nyugtával igazoltan), melynek mértékét előzetesen nem lehet megállapítani, ezért az a végszámlában kerül elszámolásra. Továbbá a végszámlában fizetendő, ha a gépkocsivezető(k) ellátása az előzetes megállapodástól eltérően nem volt biztosított.

Lemondás:

Az utazást megelőző 30. napig a foglalás ingyenesen írásban lemondható az Autóbusz-üzemeltető e-mail címére  történő foglalás-lemondó értesítés megküldésével. Ebben az esetben az Autóbusz-üzemeltető törli buszfoglalását és a már befizetett bérleti díj 100%-át visszautalja az Ön számára, vagy közös megegyezés szerint beszámítja egy következő utazásba.

A számla kiállításától számított 14. napig, de legkésőbb az utazás napját megelőző 15. napig élhet elállási jogával.

Dolgozói személyszállítás:

Dolgozói személyszállítás esetén a kiválasztott autóbuszos-üzemeltetővel a Megbízó egyedi (kétoldalú) megállapodást köt a szolgáltatás megrendeléséről és az abban szereplő feltételek alapján számolnak el egymással. 


Regisztráció

A hellobusz.hu weboldal buszfoglalási szolgáltatásainak használatához előzetes regisztrációra nincs szükség, viszont foglaláskor meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási adatait. Az Ön által megadott minden személyes információt az adatvédelmi irányelveinkkel összhangban kezeljük (GDPR). A megadott adatokat (a személyes adatok kivételével) csak a regisztált és ellenőrzött Autóbusz-üzemeltető partnereink részére adjuk át ajánlattétel céljából. A kapcsolattartási adatokat harmadik félnek nem adjuk át. (A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő veszi fel a kapcsolatot)

A hellobusz.hu weboldal Autóbusz-üzemeltető partnerei csak regisztrációt követően tekinthetik meg az aktuális buszfoglalásokat és tehetnek rá árajánlatokat. 


Általános forgalmi adó

A belföldi személyszállítást terhelő áfa  27 %.

A külföldi út mentes az adó alól (0 %).


Buszbérlésre vonatkozó általános információk, utazási feltételek

Sofőrökre és a buszok parkolására vonatkozó információ:

Többnapos program esetén a gépkocsivezető(k) részére félpanziós ellátást és zavartalan pihenése érdekében, külön szoba biztosítását kérjük saját fürdőszobával. A szobához kötelezően járnia kell az ágyneműnek és a takarításnak, ezeket a sofőr nem viszi magával és nem végzi el.

A szálláshelynek rendelkeznie kell az autóbusz részére megfelelő parkolóhellyel, egyéb esetben a szállásadónak információt kell szolgáltatnia a közelben lévő őrzött parkolóról, ahová a gépjárművezető az autóbuszt leparkolhatja éjszakára. A sofőr eljutásának költsége (jellemzően taxi) a parkoló és a szállás között a megrendelőt terheli, csakúgy, mint az őrzött parkoló díja.

Poggyász:

Általánosan kezelhető poggyászmennyiség: utasonként egy nagy- és egy kézipoggyász.

Az autóbuszban hagyott csomagokért az Autóbusz-üzemeltető felelősséget nem vállal, a visszajuttatás költsége az utast terheli.

Vis major szituáció:

Ha a megállapodásban rögzített fuvarfeladatok vagy egyéb kötelezettségek részleges vagy teljes körű teljesítése külső körülmény miatt elháríthatatlan akadályba ütközik (rendkívüli állapot, hatósági intézkedések, útzár, extrém időjárási körülmények, elemi csapások, bombariadó, terrorizmus, vandalizmus, háborús események).

Biztonság:

Az autóbuszokon a biztonsági öv nem alap felszereltség, de amennyiben van a járművön, úgy annak használata kötelező.

Állva utazni, menet közben a járművön sétálni tilos!

Az utastérbe csak kézipoggyász méretű, a kalaptartón vagy az ülések alatt biztonságosan elhelyezhető csomagok felvitelére van lehetőség. Ennél nagyobb méretű poggyászok és egyéb tárgyak szállítása a jármű saját csomagterében (bizonyos típusoknál csomagszállító utánfutóban) történik.

Étkezés:

Az autóbuszokon bizonyos ételek és italok fogyasztás közbeni elhelyezésére, visszatárolására nincs minden esetben lehetőség, ezért csak a kisebb kiszerelésű, visszazárható csomagolású, szennyeződést nem okozó italok (műanyag palackos ásványvíz, üdítők) és nem szóródó, morzsáló ételek (a gépkocsivezetővel egyeztetve) fogyaszthatók.

A pohárból vagy dobozból fogyasztható italok illetve melegkonyhai, gyorséttermi kínálatban elérhető ételek fogyasztását kérjük, hogy a jármű fedélzetén mellőzni szíveskedjenek.

Rongálás, szennyezés:

Az autóbusz belső berendezéseiben, felszereltségében, kárpitozásában nem rendeltetésszerű használattal okozott károk helyreállítási költségeit az Autóbusz-üzemeltető a Megbízóra hárítja tovább.

Az étkezésre vonatkozó feltételek be nem tartása esetén a szennyeződések eltávolításának költségét az Autóbusz-üzemeltető a Megbízóra hárítja tovább.

Járművezetők vezetési és pihenési idejére vonatkozó 561/2006/EK előírások:

- Egy járművezető napi (24h) munkaideje 13 óra, ezen belül 9 óra vezetési idő megengedett. Ennek része az üresjáratra vagy telephely ki- és beállásra fordított idő is.

- Két gépkocsivezetővel teljesített járat esetében maximum 30 órás munkaidő alatt legfeljebb 18 órányi vezetés engedélyezett, melynek szintén része az üresjáratra vagy a telephely ki- és beállásra fordított idő.

- A napi előírt rendes pihenő 11 összefüggő óra, melyet a járművezető(k)nek megfelelő pihenést és tisztálkodást biztosító szálláshelyen kell tölteniük. Ez a napi pihenőidő heti viszonylatban 3 alkalommal 9 órára csökkenthető.

- Napközben a folyamatos vezetés maximuma 4,5 óra, ezt követően legalább 45 perc egybefüggő állásidő kötelező, melyet újabb 4,5 óra vezetéssel töltött idő követhet. Az első 45 perc állásidő osztottan, azaz 15 perc majd 30 perc bontásban is teljesíthető.

- Éjszakai (22:00-06:00) folyamatos vezetés maximuma 3 óra, ezt követően a fenti állásidő kötelező. Magyarország gyermekszállítást szabályozó rendelete nem teszi lehetővé gyermekcsoportok éjszakai (23:00-04:00 közötti) szállítását.

A Szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik abba, hogy Ön és vendégei tartózkodnak az alábbi tevékenységektől:

 • zaklató, diszkriminatív, erőszakos, gyűlöletbeli, sértő, obszcén vagy egyéb módon káros magatartás, ideértve korlátozás nélkül bármilyen erőszakos cselekmény és /vagy szóbeli fenyegetés;
 • dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer-fogyasztás a buszon;
 • bármilyen más egyéb tevékenység, ami/amely a járművezetőt vagy a többi utast zavarja, biztonságát veszélyezteti;

Ha Ön, vagy vendégei nem tartják be a fenti rendelkezést, akkor a gépjárművezető saját hatáskörében (az Autóbusz-üzemeltetővel egyetértésben) megtagadhatja a további utaztatást. Ebben az esetben az oda, vagy hazautazással kapcsolatban keletkezett többletköltség Önt terheli és azért a hellobusz.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

Tiltott tárgyak.

Tilos a következő elemek autóbuszon történő szállítása (kivéve, ha előzetes írásbeli engedélyt kapott az autóbusz üzemeltetőtől:

(a) kereskedelmi mennyiségű dohányáruk;

b) alkohol, drogok vagy más mámorító anyagok;

c) gyúlékony anyagok, vagy más éghető anyagok;

d) fegyverek, lőszerek, robbanó anyagok

e) állatok

f) minden egyéb olyan áruféleség, aminek szállítását törvény tiltja

A weboldal és / vagy a szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy:

Tilos bármilyen tartalom másolása, kivéve, ha erre kifejezetten engedélyt adunk;

Tilos bármilyen olyan anyag feltöltése, feladása, e-mailben küldése, továbbítása vagy egyéb módon elérhetővé tétele, amely:

jogellenes, káros, fenyegető, visszaélésszerű, zaklató, kínzó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, pornográf, rágalmazó, más személy magánéletét sértő, gyűlöletre méltó, faji vagy etnikai szempontból kifogásolható, bűncselekményt ösztönző, polgári jogi felelősséget okoz, törvényeket sért, vagy egyéb módon kifogásolható;

Tilos a kéretlen vagy jogosulatlan reklámozás, üzleti megkeresések, promóciós anyagok vagy bármilyen más kéretlen anyagok közzététele, vagy ami károsíthatja a kiskorúakat;

Tilos más felhasználókkal vagy nézőkkel kapcsolatos személyes adatok gyűjtése vagy tárolása;

A hellobusz.hu nem vállal felelősséget az Autóbusz-üzemeltetők által közölt adatok, képek valódiságáért, bár azt minden esetben ellenőrzi. A félrevezető, megtévesztő információk nyomán keletkezett kárért felelősséget nem vállal.

A felhasználói tartalom kivételével ez a weboldal, valamint az abban található információk és anyagok a hellobusz.hu és az engedélyesek tulajdonát képezik és a szerzői jog, a védjegyjog és más szellemi tulajdonról szóló törvények által védve vannak az illetéktelen másolás és terjesztés ellen. Tilos a Hellobusz védjegyek, logók, domain nevek és egyéb megkülönböztető márkajellemzők előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélküli használata.

Vegyes rendelkezések

Üzemeltető és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Üzemeltető a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Kecskemét Városi Bíróság illetékességét.


NYILATKOZAT

A hellobusz.hu weboldal, egy autóbuszos személyszállító szolgáltatásokat közvetítő online platform vállalkozás, mely autóbuszokat nem üzemeltet.

A személyszállítási szolgáltatásokat kizárólag engedéllyel rendelkező autóbuszüzemeltetők nyújtják. Az Autóbusz-üzemeltető érvényes személyszállítói engedélyét a hellobusz.hu minden esetben ellenőrzi.

A hellobusz.hu azonban nem rendelkezik közvetlen ellenőrzéssel a buszüzemeltetők tettei vagy mulasztása felett, így azokért felelősséget nem vállal. A hellobusz.hu szintén nem felel a weboldal tárhelyét üzemeltető rendszer hibájáért, az azon tárolt adatok elvesztéséért, vagy az adatvesztésből származó károkért.

A hellobusz.hu nem felügyeli és nem ellenőrzi a felhasználók (Autóbusz-üzemeltetők, Megbízók) közötti interakciókat csak a szükséges mértékben. A hellobusz.hu nem ellenőrzi és nem figyeli az eseményeket vagy utazásokat. A hellobusz.hu nem tudja garantálni a felhasználók valódi személyazonosságát, életkorát vagy nemzetiségét és az ebből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal, a felhasználók közötti (jogi) viták rendezésébe nem kapcsolódik, csak a hatóságok erre irányuló megkeresése esetén.

Hatálybalépés időpontja: 2020. május 01.Adatkezelési szabályok:

A hellobusz.hu Adatvédelmi Szabályzata elérhető: ITT Panaszkezelés

Amennyiben a Megbízó az üzemeltető bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905

(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei

https://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti

(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.

Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680

e-mail cím: info@nmhh.hu